Știri din Hîncești

Elevii din mun.Hîncești invitați să participe la un concurs de desen consacrat Zilei Planetei Pământ

Elevii claselor V-XII din mun. Bălți și raionale Fălești, Hâncești, Ialoveni, Ștefan Vodă, Căușeni, Cahul sunt invitați să participe la un concurs de desen consacrat Zilei Planetei Pământ Elevii claselor gimnaziale și liceale din mun. Bălți, r. Fălești, r. Hâncești, r. Ialoveni, r. Ștefan Vodă, r.Căușeni, r. Cahul sunt invitați să participe în perioada 26 februarie – 29 martie 2024, la concursul de desen ”Redu, refolosește, reciclează – Un mediu curat pentru generațiile viitoare”.

Scopul concursului este sensibilizarea societății privind problemele de mediu existente la nivel local, precum și creșterea gradului de conștientizare a importanței prevenirii, reducerii, sortării și reciclării deșeurilor. Desenele vor fi realizate de mărimea unei foi A3 (29,7 x 42 cm), iar examinarea acestora va fi efectuată de către o Comisie de concurs stabilită la nivelul fiecărui raion. Participanții sunt invitați să- și ilustreze viziunea privind subiectele: probleme principale de mediu ale comunității mele; redu, sortează, refolosește, reciclează pentru un mediu mai curat.

Toate lucrările vor fi prezentate administrației școlii/persoanei responsabile de diseminarea informației, până la data de 29 martie 2024. Iar rezultatele concursului, decernarea festivă a
diplomelor și premiilor va avea loc în perioada 12– 30 aprilie curent în centrele raionale. Concursul este consacrat Zilei Planetei Pământ și este organizat de către Asociația Obștească
EcoContact, în cadrul proiectului „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”, finanțat de Suedia.

Totodată, acesta face parte din activitățile platformelor locale de mediu, create în mun. Bălți, r. Fălești, r. Hâncești, r. Ialoveni, r. Ștefan Vodă, r. Căușeni, r. Cahul în baza Ordinului Ministrului Mediului nr. 161 din 29 septembrie 2023, scopul acestora fiind stabilirea diverselor forme de colaborare cu parteneri în vederea prevenirii și atenuării daunelor aduse mediului și implementarea legislației de mediu la nivel local. Pentru mai multe informații ne puteți ne puteți contacta la nr. de telefon +373 22 996 162 sau adresa de
email: office@ecocontact.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrighted Image

error: Contentul este Protejat !!