FESTIVALUL RAIONAL PASCAL LA HÂNCEŞTI

FESTIVALUL RAIONAL AL CÂNTECULUI PASCAL
CU FRUMOASE REZULTATE
Concursul Raional de Cântec Popular Pascal ne-a bucurat şi la această ediţie cu un repertoriu
bine selectat şi prezentat de colectivele de elevi din şcolile din raion. Fiecare din ele au adus în
scenă bucuria învierii.

Concursul raional de cântec popular pascal a fost organizat de către Direcția Învățământ Hîncești în
baza ordinului Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 1171 ”Cu privire la programul
activitîților extrașcolare în învățământul preuniversitar”. Acesta a avut drep obiective: descoperirea,
renașterea, propagarea și păstrarea cântecului popular de cult; familiarizarea copiilor cu un gen de
muzică mai puțin cunoscut – muzica religioasă, folclorul religios și, în special, al cîntecului popular
pascal; reactualizarea din anonimat a noilor creații de valoare ce țin de viața Mântuitorului;
sensibilizarea fenomenului de sacralitate și divinitate; încadrarea specialiștilor în activitatea de a studia
și reveni la originea muzicii psaltice ce stă la baza muzicii Bisericii Ortodoxe.

La concursul de cântec popular pascal au participat cercurile și formațiile etnofolclorice, colectnd și
propagând cele mai originale variante ale cîntecului pascal, revenirea la muzica populare divină din
ruinile creștinismului. Un repertoriu inedit şi interpretare acapelo de excepţie au avut colectivele
„Lăstăraşii” de la Sărata Galbenă, „Gălbeniţa” de la Fundul Galbenii, „Crăiţele” de la Negrea, „Firicel
de busuioc” de la Oneşti. Un program deosebit având ca protagonişti personajele-îngeraşi a prezentat
colectivul de la Şcoala Primară din Mingir. Colectivele a prezentat, conform regulamentului, cele mai
zguduitoare subiecte din viața Mântuitorului: trădarea; judecata; suferințele; minunile; înmormântarea;
învierea; înălțarea la cer. Conform totalurilor premiul mare i-a revenit colectivului de la Fundul
Galbenii. De locul I s-au învrednicit colectivele de la Sărata Galbenă şi Negrea. Locul II le-a revenit
celor de la Nemţeni, Căţeleni şi Şcoala Primară Mingir. Pe locul III au fost colectivele de la Logăneşti,
Leuşeni şi Oneşti. Menţiune au primit colectivele de la Ciuciuleni, Caracui, Cărpineni LT „ŞT.
Holban”, Călmăţui şi Obileni. Deasemenea Cu nominalizări au fost desemnate colectivele de la GM
Mingir, Pervomaiscoe, Buţeni. Pentru propagarea tradişiilor pascale a fost nominalizat Neaga Nicolae
de la GM Căţăleni, iar pentru măiestri interpretativă – Lefter Ştefan şi Perdeleanu Elena de la LT „M.
Sadoveanu”. „Colecivele au dat dovadă de o bună pregătire şi la această ediţie. Cântecele sacre joacă
un rol important pentru noi. Ne fac să devnim mai buni. În acest context vom mulţumi gazdei
evenimentului organizat, anume liceului teoretic „M. Sadoveanu” din Hânceşti”, a precizat dna Vera
Buiuc, specialist principal al DÎ Hânceşti.

Sergiu ŞTEFAN

Apreciază Munca Noastră !Susține echipa hn24 Fii Șeful Nostru !