Măsuri împotriva incendiilor la exploatarea sobelor şi coşurilor de fum

 De la începutul lunii ianuarie 2022, s-au produs 8 incendii, în rezultatul cărora a decedat o persoană din localitatea Sărata Galbenă, au fost înregistrate 13 cazuri de ardere necontrolată a vegetației uscate în localitățile Sărata Galbenă, Sărata Mereșeni, Leușeni, Onești, Pogănești, Horjești și Cotul Morii.

Întru evitarea cazurilor de izbucnire și producere a incendiului în sectorul locativ, Direcția Situații Eexcepționale mun. Hîncești îndeamnă populația pentru siguranța vieții să procure detectoare de fum. În acest sens reamintim tuturor cetăţenilor unele măsuri de prevenire a incendiilor ce trebuie luate în această perioadă şi anume : 

            La exploatarea sobelor cu acumulare de căldură (din teracotă sau cărămidă):

 • sobele vor fi prevăzute cu fundaţii proprii şi nu vor  fi amplasate direct pe pardoseala combustibilă sau pe  grinzi de lemn ale planşeelor;
 • materialele sau elementele combustibile situate în  faţa focarelor şi cenuşarelor se aşează la distanţă de  minimum 1,25 m faţă de acestea;
 • în încăperile în care sunt amplasate sobele se  interzice depozitarea materialului combustibil peste  consumul curent;
 • depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m faţă de sobele cu acumulare de căldură;
 • se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărţilor, hainelor, lumânărilor  etc. deasupra sobelor;
 • în faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu  tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
 • înainte de utilizarea sobelor şi coşurilor de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;
 • nu se admite utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile;
 • în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid, uşiţele focarului şi  cenuşarului trebuie menţinute închise;
 • este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină,  petrol sau alte lichide combustibile;
 • se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în  imediata apropiere a lor;
 • nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobelor sau a  cărbunilor cu o putere calorifică mai mare;
 • sobele vor fi supravegheate permanent pe timpul funcţionării ;
 • cenuşa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop,  fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar;
 • de a efectua calculul volumului termoagentului pentru evitarea supraîncălzirii sobei;
 • este interzis categoric utilizarea cahlei pentru a opri trecerea căldurii din sobă în coşul de fum.

La exploatarea sobelor fără acumulare de căldură (metalice):

 • distanţa dintre sobe sau burlane şi materialele combustibile învecinate va fi de cel  puţin 1,00 m, iar faţă de cele greu combustibile de 0,70 m;
 • la sobele cu înălţimea picioarelor de cel puţin 0,25 m, pardoselile de sub acestea se  protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină, având grosimea de 6 cm, cu mortar  de argilă sau prin două straturi de pâslă îmbibată cu soluţie de argilă ori cu alt material  incombustibil având aceeaşi capacitate termoizolatoare, peste care se pune tablă;
 • postamentele termoizolatoare trebuie să depăşească perimetrul sobelor cu 0,25 m,  iar în faţa focarului cu 0,50 m;
 • când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se  izola faţă de pardoselile combustibile se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă, pe lat, cu mortar de argilă, sau alcătuit din alte materiale  incombustibile termoizolatoare echivalente termic.

La exploatarea coşurilor pentru evacuarea fumului:

 • coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparare premergător  sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie ;
 • coşurile de fum se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;
 • în podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu  tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea  pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor  sunt materiale combustibile ;
 • coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi  construite, întreţinute şi curăţate periodic pentru a nu provoca  incendii ;
 • coşurile de fum se vor izola faţă de elementele  combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de  cărămidă a coşurilor cu 25 cm; în spaţiul dintre coşuri şi  planşee se recomandă introducerea unui strat de materiale  necombustibile;
 • la trecerea prin acoperişuri se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţadele  exterioare ale zidăriilor coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişurilor;
 • coşurile de fum vor fi prevăzute cu uşiţe pentru curăţate închise ermetic;
 • coşurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri  etc.) sau cele situate pe acoperişuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare  pentru reţinerea scânteilor;
 • se interzice încastrarea elementelor combustibile ale acoperişurilor, planşeelor etc.  în coşurile de evacuare a fumului.

sursa DIRECTIA SITUATII EXCEPTIONALE HINCESTI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Copyrighted Image

error: Contentul este Protejat !!