Nereguli depistate în Primăria Hîncești la evidența şi decontarea combustibilului

Potrivit raportului privind rezultatele inspectării  financiare ale Primăriei Hîncești, în baza autorizației  emise de către  Inspecția Financiară din subordinea Ministerului Finanțe, au efectuat inspectarea financiară complexă la Primăria Hîncești pentru perioada de activitate 01.06.2017-31.03.2021 care au constatat următoarele:

Evidenţa şi decontarea combustibilului şi lubrifiantilor.

La situația din 01.01.2021 la balanța Primăriei or. Hinceşti sânt înregistrate următoarele unități de transport:

Automobil “Audi Q7”;

Automobil” Şcoda Superb”;

Volkswagen Passat:

Toyota corolla:

Controlul selectiv (trimestrul IV 2018, trimestrul III a. 2019, trimestrul Il a anului 2020 şi luna ianuarie a anului 2021) al corectitudinii trecerii la cheltuieli a

combustibilului a stabilit că, decontarea combustibilului se efectua in baza foilor de parcurs, in limitele prevăzute și conform Normelor de consum de combustibil şi lubrifianți in transportul auto aprobate prin ordinul Ministerului Transportului și Gospodáriei Drumurilor nr. 172 din 09.12.2005. Contrar prevederilor pet. 4 din Anexa nr. 2 din Hotararea Guvemnului nr. 294

Contrar prevederilor pct. 4 din Anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova  nr. 406-11 din 23.12.1997 şi Instructiunii privind completarea şi prelucrarea foilor parcurs pentru autoturisme, aprobată prin ordinul Departamentului Analize Statistie şi Sociologie nr. 108 din 17.12.1998, foile de parcurs eliberate pentru automobile de serviciu au fost completate neregulamentar, in acestea nefiind indicate punctele c destinaţie a transportului făcând imposibilă verificarea distanței efectiv parcurs astfel fiind create condiții de risc sporit privind integritatea şi utilizarea conformă carburantilor Intreprinderii.

Contrar prevederilor pct. 2 din Hotărârea Guvernului privind reglementare zării autoturismelor de serviciu de către autoritățile administraţiei public 1404 din 30.12.2005 şi art. 6 şi 7 din Legea privind finanțele publice local 397-XV din 16.10. 2003, de către Primărie, n-a fost elaborat şi înaintat spr robare Consiliului local Regulamentul privind aprobarea numărului-limită a coturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism intr gurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale autorităţilor administrației publice cale. Concomitent, a fost constatată depăşirea limitelor de parcurs, reglementate de tul normativ nominalizat, fiind suportate cheltuieli neregulamentare de combustibil suma de 73.1 mii lei, inclusiv la automobilul Audi Q7 cu 15360 km, fiind econtați 1726 litri de combustibil în sumă de 24,7 mii lei şi automobilul Skoda Superb cuu 9908 km, fiind decontați 3974 litri de combustibil în suma de 48.4 mii lei.

Rezultatele Raportului îl puteți citi în variantă extinsă aici https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-raportul-din-02072021-privind-rezultatele-inspectrii-financiare-al-primriei-municipiului-hnceti-973684.html

Nereguli depistate în urma inspectării financiare la Primăria Hîncești

Nereguli în Primăria Hîncești la contractele de locațiune şi de comodat a spațiilor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Copyrighted Image

error: Contentul este Protejat !!