Nereguli depistate în urma inspectării financiare la Primăria Hîncești

Potrivit raportului privind rezultatele inspectării  financiare ale Primăriei Hîncești, în baza autorizației  emise de către  Inspecția Financiară din subordinea Ministerului Finanțe, au efectuat inspectarea financiară complexă la Primăria Hîncești pentru perioada de activitate 01.06.2017-31.03.2021 care au constatat următoarele:
Sumar Executiv.

De către factorii de decizie a primăriei n-au fost întreprinse măsurile de rigoare în vederea asigurării înlăturării integrale  a încălcărilor constatate şi reflectate în raportul privind rezultatele inspectării financiare complexe precedente din 11.08.2017. Astfel, n-au fost recuperate premiile unice şi ajutoarele materiale calculate și achitate neîntemeiate în sumă totală de 140,5 mii lei (104,3 36,2).

Contrar prevederilor Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.1992: dispozițiile de încasare și de plată în anul 2020 n-au fost stinse prin ștampila Plåtit ” sau ..Incasat” iar în anul 2018 și a anului 2020 cu ștampila Incasat”: casa primăriei nu este dotată cu sistem de semnalizare, de pază și antiincendiară; – n-au fost efectuate inventarieri inopinate a mijloacelor băneşti în casieria primăriei.

În nerespectarea prevederilor art. 19 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, în luna mai 2019, în lipsa documentelor justificative a fost decontat neîntemeiat numerarul din decont suma de 2970 lei, altă sumă de 2970 lei și 490 lei.

Cazuri analogice, în  lipsa proceselor verbale privind organizarea competițiilor sportive cu indicarea caştigătorilor, a fost decontat la cheltuieli numerar din decontorurile titutarilor de avans în sumă totală de 77,3 mii lei.

În contrazicere cu prevederile Legii privind prețul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 25.07.1997, la vânzare a terenului în mărime de 27,81 % din suprafața de 2,3286 ha a fost diminuat venitul cu suma de 3,3 mii lei. (incorect a fost identificată suprafața vândută ținând cont de mărimea de 27,81%.) . Astfel, conform calculului: 2,3286 ha x 19783,34 lei x 65 x 0,2 x 1,06 x 27,81% = 177344 lei. (achitat 174003 lei

Contrar prevederilor Legii privind pretul normativ şi modul de vânzare cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 25.07.1997 incorect a fost efectuat calculul pentru arenda terenului aflat sub bazinul acvatic cu suprafața de 6 ha utilizat în baza contractului de arendă funciară nr.1 din 14.02.2011 prin ce au fost diminuate veniturile respective în sumă de 36,9 mii lei.

Rezultatele Raportului îl puteți citi în variantă extinsă aici https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-raportul-din-02072021-privind-rezultatele-inspectrii-financiare-al-primriei-municipiului-hnceti-973684.html

Nereguli în Primăria Hîncești la contractele de locațiune şi de comodat a spațiilor

Nereguli depistate în Primăria Hîncești la evidența şi decontarea combustibilului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Copyrighted Image

error: Contentul este Protejat !!