25 de tineri din raionul Hîncești au participat la forumul raional

Marți, 25 august 2020 în Sala Verde de Ședințe a Consiliului Raional Hîncești a fost organizat Forumul raional al Tinerilor din raion, avînd drept obiective: prezentarea rezultatelor sondajului sociologic privind identificarea necesităților, aspirațiilor și dificultăților cu care se confrunta tinerii; prioritizarea obiectivelor și identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor și responsabilizarea tinerilor în scopul aplicării active în elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniu.

Evenimentul organizat de Consiliul Raional al Tinerilor Hîncești (CRT Hîncești) a avut o agendă complexă, implicînd și actorii din cadrul administrației publice locale de nivelul II și serviciile desconcentrate și descentralizate în raion: ANOFM, Direcția Generală de Învățămînt, DASPF – Direcția Asistență Socială și Protecție a Familie, Aparatul Președintelui raionului Hîncești etc.

Moderatoarea Forumului, Doriana Gak, Președintă a Consiliului Raional al Tinerilor a informat audiența despre rezultatele sondajului realizat în raionul Hîncești printre cei circa 100 tineri cu vîrste cuprinse între 16-35 ani, care a inclus compartimente ca: autopercepția tinerilor, problemele tinerilor, actorii care trebuie să intervină pentru soluționarea problemelor, instituțiile destinate tinerilor, educație și formare, angajarea în cîmpul muncii, comportamentul deviant în răndul tinerilor.

Agenda Forumului a inclus și activitatea tinerilor în cadrul a 4 Ateliere tematice de lucru: 1. Educație și Formare; 2. Educație pentru Sănătate; 3. Tinerii și angajarea în cîmpul muncii; 4. Participarea tinerilor în procesul decizional la nivel local.

La Forumul raional au participat circa 25 de tineri din localitățile raionului Hîncești, care și-au demonstrat încă o dată atașamentul pentru o colaborare fructuoasă cu administrațiile publice locale și toți actorii implicați în procesul de luare a deciziilor și elaborare a politicilor locale destinate tinerilor. Numai prin Implicare, Participare și Informare putem aspira la faptul, că tinerii vor alege să rămână în țară și contribuie la prosperarea și dezvoltarea ei.


Drepturi Rezervate HN24

error: Contentul este Protejat !!