EDUCAŢIA ECOLOGICĂ LA ZI. PROIECT EDUCAŢIONAL

 

Terra, planeta azurie din Sistemul Solar, este deocamdată unica, din cite se cunoaște, pe care există un mediu prielnic de viață pentru  organisme, inclusiv pentru om. Mediul de viață și omul sînt inseparabili. Existența omului este dependentă de mediul ambiant, iar componentele mediului – aerul, apa, rocile, solul și organismele – se pot modifica în urma folosirii lor de către om. În ultimii o sută de ani, omul, prin acțiuni iresponsabile, a modificat în exces mediul de viață pe Terra, încît și-a pus în pericol propria existență. De aceia noi trebue să îndreptăm greşelile noastre comise mai tirziu. La ordinea zilei întregii societăți este armonizarea relației om – mediu ambiant. Riscul dezechilibrelor la nivelul relaţiilor economico-ecologice este unul major nu doar la nivel mondial dar şi la cel naţional. Cel mai semnificativ impact al activităţii umane este poluarea excesivă a râurilor mici şi a apelor freatice, defrişările ilicite în ariile naturale protejate şi pădurile comunale, stocurile mari de pesticide păstrate în depozite deteriorate, gunoiştile neautorizate şi nivelul absolut insuficient de reciclare a deşeurilor. Această situaţie, dar şi ideea protejării mediului ambiant, asigurării unui trai mai bun şidin punct de vedere ecologic ne motiveazăsă luăm o atitudine pozitivă şi chiar să implementăm proiecte ecologice în mediul urban şi rural.

În fiecare an în gimnaziul  Oneşti desfășurăm diverse acțiuni în cadrul bilunarului ecologic. Conform planului bilunarul ecologic se  desfăşoară în trei etape: I-salubrizarea teritoriului din curtea şcolii; II – înverzirea teritoriului şcolii, Concurs de plantare a arborilor pe marginea rîului Bujoriţa; III-Concursul graurnițelor și hrănitoarelor ”Căsuțe pentru prietenii înaripaţi”. Recent, ghidaţi de profesorii de educaţie tehnologică Dumitru Moşneaga şi Maria Rusu, elevii au confecţionat graurniţe şi amenajat clombe cu flori în curtea şcoli.  Un plus mare este şi faptul că au participat şi elevii cu CES, prezentând lucrări inedite. Ghidaţi de profesorul de limbă şi literatură română Sergiu Ştefan elevii au participat şi la concursul local de eseu  cu genericul: ”Natura o parte a sufletului meu”. În acest fel ne străduim să aducem starea mediului la normal. Sperăm ca şi alţi oameni ne vor urma exemplu şi nu vor fi indeferenţi de soarta mediuli înconjurător. Noi nu trebue să uitam niciodată că de starea mediului înconjurător depinde şi viaţa omului pe pamint.

Pentru concursul naţional de educaţie ecologică pentru tineri
„Ecologia în versuri, proză şi culoare”
Secţiunea – PROZĂ – Articol cu caracter ştiinţific
Categoria de vârstă: 15 – 17 ani
Nume: Pozneacov
Prenume: Liuba
Clasa: a VIII-a

Localitate: s. Oneşti, r. Hânceşti

Instituţia: Gimnaziul Oneşti

Adresa de la domiciliu: s. Oneşti, r. Hânceşti

Adresa de e-mail, număr de telefon: 069497480

Profesor coordonator (profesor de limba şi literatura română): Sergiu Ştefan

Număr de telefon profesor: 076733555

Gîndim global, acționăm local

 

Drepturi Rezervate HN24

error: Contentul este Protejat !!