Știri din Hîncești

Specialiștii de la Centrul de Plasament Brândușa prezenți la trainingul “Managementul comportamentului deviant la adolescenți”.

 

 

Chișinău, 14 septembrie 2018- La data de 10 septembrie curent, în incinta Centrului de
Plasament “Centrul pentru Copii în Situație de Risc”, or. Ștefan- Vodă, s-a desfășurat sesiunea
de mentorat pentru angajații Centrelor de Plasament cu titlul “Managementul comportamentului
deviant la adolescenți”.

Moderatorul sesiunii a fost Toma Sergiu, președintele Institutului pentru
Familie și Inițiative Sociale, psihoterapeut la Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de
Copii (CNPAC).

În cadrul acestui trainig au participat și specialiștii Centrului de Plasament
“BRÂNDUȘA”, or. Hâncești, care anterior au avut multiple colaborări cu Centrul de Plasament
“Centrul pentru Copii în Situație de Risc”, or. Ștefan- Vodă.

Evenimentul se include în tradiția
binevenită promovată de către AO CCAF “PRODOCS’’de a stabili parteneriate și colaborări
dintre Centre de Plasament implicate în proiectul în derulare, cooperare atât dintre specialiștii
Centrelor, cât și dintre copiii- beneficiari.

Pentru a cuprinde desfășurat subiectul sesiunii, au fost organizate trei ateliere de lucru cu
următoarele tematici:
1. Identificarea comportamentului problematic. Studiu de caz în baza fișelor de evaluare
comportamentală;
2. Evaluarea funcțională a comportamentului problematic prin prisma: asistentului social,
psihologului și pedagogului social;
3. Pași pentru educarea comportamentelor prosociale la adolescenți.

Parteneri ai sesiunii de mentorat din 10 septembrie 2018 :
Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, r. Hâncești ;
Centrul de Plasament “BRÂNDUȘA”,or. Hâncești ;
Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, r. Ștefan Vodă ;
Centrul pentru Copii în Situație de Risc, or. Ștefan Vodă.

Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie(CCAF) “PRODOCS”, cu
susținerea financiară a Fundației pentru Copii “Pestalozzi”, din Elveția, în parteneriat cu Direcția
Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, raionul Hâncești, în temeiul Acordului de colaborare,
implementează proiectul “Incluziunea socio- școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul
educațional”.

Misiunea Asociației în cadrul proiectului “Incluziunea socio- școlară a copiilor din familii
vulnerabile în sistemul educațional” urmărește îmbunătățirea calității educației și facilitarea
incluziunii școlare a beneficiarilor din 6 Centre de Plasament partenere (or. Drochia, or.
Călărași, or. Telenești, or. Anenii Noi, or. Hâncești, or. Ștefan Vodă), prin activități de suport
școlar, educație, sociaizare și comunicare, oportunităţi de dezvoltare socio- școlară oferite de
proiect, cu accent pe finanțarea inițiativelor pentru un trai și educație sustenabile care să le ofere
șanse egale de inserție socială beneficiarilor Centrelor de Plasament partenere ale proiectului în
derulare

. În orașul Hâncești partener este Centrul de Plasament “BRÂNDUȘA”. Proiectul va fi
implementat pe parcursul anului 2018 și 2019, cu posibilitatea continuării acestuia în perioada
2020- 2022.
În cadrul proiectului se organizează următoarele activități:
• Activități socio-educative, organizate cu colegii în clasele în care beneficiarii serviciului de
plasament își fac studiile;
• Seminare de instruire pentru profesorii instituțiilor, unde beneficiarii serviciului de plasament
își fac studiile, în domeniul educației incluzive;
• Ateliere de sensibilizare pentru părinții elevilor (colegilor) beneficiarilor serviciului de
plasament își fac studiile, cu referire la necesitatea și avantajele incluziunii sociale a copiilor din
familii social- vulnerabile și a celor cu CES;
• Sesiuni de mentorat pentru angajații Centrelor de Plasament, unde beneficiarii serviciului de
plasament locuiesc, în domeniul educației incluzive;
• Activitatea de incluziune socio- școlară a cadrului didactic de sprijin (CDS) care asigură suport
didactic și psihologic beneficiarilor serviciului de plasament pe perioada aflării în instituția
școlii;
• Activitatea de incluziune socio- școlară a profesorului suport școlar (PSȘ) care asigură sprijin
pedagogic la realizarea temelor pentru acasă beneficiarilor serviciului de plasament după ce
aceștia revin după școlaă la Centrele de lasament unde locuiesc;
• Organizarea meselor rotunde cu participarea Autorității Publice Locale: Direcția Asistență
Socială și Protecția Familiei, Direcția Învățământ, Tineret și Sport.
• Ateliere de socializare și comunicare pentru beneficiarii serviciului de plasament (în perioada
estivală și în perioada vacanțelor școlare).

Mulțumim persoanelor care ne susțin: Alexandru Gomaniuc,Alina Sevastian,Sergiu Brăguță,Nina Cotovanu,Vlada Țoncu,Marina Dubceac,Alexandru Botnari.Alina Ochișor,Familia Panfil. Doina,Crina Ciobanu,Alina Vivat,Rodjero Svetlana,Luminița Smoleanic,Ion,Doina,Ana Cichi,Marianna Cociu,Nicolae și Cristina Iusco,MY KL,Cristina Vidrascu.

Copyrighted Image

error: Contentul este Protejat !!