A fost aprobată asocierea localității Bujor în calitate de membru CALM

Potrivit deciziei nr 1/5 din 18 Martie, consiliul local Bujor a decis:

1. Se aprobă asocierea și participarea satului Bujor în calitate de membru al Congresului  Autorităților Locale din Moldova, însușind prevederile statutului acesteia.

2. Se aproba participarea aleșilor locali și funcționarilor publici din structura funcțională a primăriei Bujor la constituirea asociațiilor (grupurilor profesionale din cadrul CALM)

3. Se aprobă plata cotizației anuală de membru CALM în sumă de 3 mii lei.

Ce este CALM  ?

După mai mulți ani de dezbinare, pe parcursul cărora nu a fost posibilă constituirea unei asociaţii a autorităţilor publice locale care să reprezinte în mod efectiv interesele tuturor autorităţilor locale din Republica Moldova indiferent de viziunile şi opţiunile sale ideologice, la 21 Martie 2010, la Chişinău, a avut loc Adunarea Generală de constituire a Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM).

La Adunare au fost prezenţi în jurul a 300 de primari şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, liderii majorităţii asociaţiilor autorităţilor publice locale regionale şi naţionale şi lideri ai societăţii civile şi ai partidelor politice. Ca rezultat al Adunării Generale, CALM a convenit şi a adoptat Statutul şi a ales Consiliul de Administraţie, Preşedintele, Vicepreşedinţii şi Directorul Executiv al CALM.

CALM este o organizaţie apolitică şi a fost înregistrată în calitate de asociaţie necomercială la data de 10 Mai 2010. Scopul său este de a reprezenta toate autorităţile locale. CALM este constituită de către unităţile administrativ-teritoriale organizate potrivit legii ca oraşe (municipii) şi sate (comune), precum şi de către asociaţiile sale profesionale. Acest nivel de apartenenţă va asigura atît capacitate, cît şi consolidare politică; aceasta va permite CALM să devină un partener de o importanţă majoră în cadrul negocierilor referitor la descentralizare, asigurînd suport efectiv autorităţilor locale şi în participarea integrală în administraţia locală în Europa.

Provocările pe care le înfruntă autorităţile locale sunt împărtăşite şi că acestea pot fi abordate mai eficient prin intermediul unui efort comun în care interesul comun este punct extrem. Cooperarea va interveni înaintea conflictului. În acest sens, CALM oferă unitate în acţiune pentru toate autorităţile locale şi asociaţiile acestora, o oportunitate unică de a-şi proteja interesele şi drepturile lor legitime, şi o sursă de susţinere care se bazează pe necesităţile şi priorităţile lor.

CALM a fost constituit pentru a reflecta angajamentul tuturor autorităţilor locale, pentru a urma spiritul şi principiile asociaţiei şi a bunei guvernări care sunt stipulate în Carta Europeană a Autonomiei Locale, şi pentru a demonstra că democraţia locală şi o comunitate de interese pot fi realizate prin consens bazat pe respect reciproc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Copyrighted Image

error: Contentul este Protejat !!