Bugetul mun. Hîncești „ascuns” de cei care plătesc impozite

La 11 decembrie 2020, Consiliul mun. Hâncești a aprobat Bugetul pentru anul 2021, fără ca acesta să fie consultat public, cu încălcarea mai multor proceduri și termene privind transparența bugetară. La solicitarea de informație a portalului Hn24.net, despre respectarea legislației privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală, primăria Hîncești a oferit un răspuns confuz, inexact, iar pe alocuri total diferit față de întrebările formulate.

Ședința Consiliului mun. Hîncești din 11 decembrie 2020, a fost organizată cu încălcarea Legii nr. 436 privind administrația publică locală, Art.10 (3) unde este scris clar: “Ordinea de zi a ședinței consiliului local/raional se afișează în locuri publice și se plasează pe pagina web a consiliului, în vederea consultării publice, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței”. Autoritățile Publice Locale (APL), au neglijat aceste prevederi, ca de altfel, cum au făcut și în cazul procedurilor privind elaborarea și adoptarea bugetului pentru anul curent.  Astfel, constatăm că Bugetul mun. Hîncești pentru 2021 a fost aprobat fără să fie făcut public și consultat cu cetățenii, societatea civilă, mediul privat etc.

Solicitată de noi să comenteze această situație, Diana Enachi-Ranga, expertă “IDIS-VIITORUL”, a menționat: “Din cele comunicate de Dvs., reiese că sunt încălcări flagrante ale legislației în domeniu. În speță, mă refer la legea nr. 181/2014 privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală, care prevede la art. 12 (Principiul transparenţei) că proiectele de acte normative în domeniul finanţelor publice se supun consultării publice, bugetele se elaborează, se aprobă şi se administrează în mod transparent, avînd la bază: a) procesul bugetar, bazat pe un calendar bugetar şi pe proceduri transparente; b) roluri şi responsabilităţi bine definite în procesul bugetar; c) informaţie bugetară cuprinzătoare, elaborată şi prezentată publicului într-o manieră clară şi accesibilă…….

Pentru a aduce și mai multă claritate și a afla opinia conducerii primăriei Hâncești, am adresat mai multe întrebări, printr-o cerere de acces la informație, iar majoritatea răspunsurilor primite sunt confuze, incomplete, departe de obiectul solicitării (a se vedea AICI întrebările portalului și aici Răspuns 1 si Răspuns 2  răspunsul oferit).

Astfel, Hn24.net a solicitat, între altele, dacă Primăria a informat publicul despre inițierea elaborării proiectului de buget, dacă au avut loc aceste consultări, care au fost recomandările cetățenilor, asociațiilor, reprezentanților business-ului, decizia privind aprobarea bugetului etc. Iată câteva din răspunsurile din scrisoarea, expediată de juristul Primăriei N.Bulat și semnată de primarul Alexandru Botnari: “Trezește nedumerire faptul că prin petiția în cauză vă adresați la direct cu interpelare către Bugetul Municipal Hîncești. Vă explicăm că la rând cu alte bugete a autorităților locale reprezintă nu o autoritate publică locală în sine față de care puteți formula careva întrebări, ci o totalitate de venituri. În ce privește consultările publice la care vați referit, vă informăm că au fost organizate consultări publice prin metoda afișării proiectelor de decizii și dispoziții pe panoul informațional al primăriei.  Ca o paranteză,  Hn24.net  nu a solicitat informații cu privire la conținutul bugetului, ci doar la procedurile desfășurate. Totodată, portalul Hn24.net și cititorii acestuia sunt nedumeriți cum poți desfășura consultări publice prin “metoda afișării proiectelor de decizii și dispoziții pe panoul informațional al primăriei”.

De asemenea, deși în solicitarea noastră nu am menționat că aceste consultări publice trebuie să se desfășoare cu participarea unui număr mare de persoane, primăria folosește cuvântul “imens” pentru a justifica lipsa de transparență în aprobarea bugetului Referitor la consultările publice, cu participarea unui număr imens de persoane vă explicăm că asemenea întruniri sunt interzise până pe data de 15.02.2021 în lumina aflării Republicii Moldova în criza pandemică”. Primăria nu ia în calcul că în prezent există mai multe modalități online de a consulta publicul, există o serie de platforme online, rețele sociale etc., pentru a informa cetățenii etc.

Și ultima, chiar dacă, întrebările vizează ședința din 11 decembrie 2020, când a fost adoptat Bugetul (în cererea noastră de 2 ori este precizat acest lucru), Primăria ne informează ce a întreprins pentru ședința din 19 decembrie 2020, dar nimic despre cea din 11 decembrie. “Vă informăm că dispoziția Primarului mun. Hîncești privind convocarea ședinței Consiliului Municipal Hîncești din 19.01.2021 a fost publicată în registrul de stat în termenii stabiliți de lege”, se specifică în răspunsul semnat de primar.

Zilele trecute, după aproape două luni, Primăria Hîncești a publicat, în sfârșit, pe site-ul instituției deciziile ședinței din 11 decembrie 2020. Remarcăm, însă, faptul lipsesc Procesul-verbal al ședinței, dar și deciziile #4, #18 și #25 (Printscreen), fapt ce trezește suspiciuni privind respectarea procedurilor decizionale și bugetare de către primăria Hâncești, având în vedere faptele relatate în acest articol.

Redacția portalului Hn24.net este gata să ofere dreptul la replică primăriei Hâncești în cazul în care aceasta consideră că cele menționate de noi în articol nu corespund adevărului.

Portalul Hn24.net îndeamnă cetățenii să contacteze primăria mun. Hâncești și să solicite informații privind asigurarea transparenței bugetare și decizionale, cheltuirea banilor publici, desfășurarea concursurilor publice, gestionarea proprietăților publice etc.

Date de contact ale primăriei: e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, telefon: 0269 23 286, site: primariahincesti.md, adresa poștală: Municipiul Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 132.

Autor: Andrei Culicov

Acest material este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului “Responsabilitate și implicare civică pentru buna guvernare”, implementat de Asociația Presei Independente (API) și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Drepturi Rezervate HN24

error: Contentul este Protejat !!