Darea de seamă pe anul 2017 a șefului Întreprinderii Municipale “Regia Ara” din Hâncești

    

 

 

La ultima ședință a consiliului municipal Hâncești, cu darea de seamă în fața consilierilor a venit și șeful întreprinderii municipale Hâncești “Regia-Ara”. HN24 vă pune la dispoziție acest document pentru a vă informa din prima sursă.

Darea de seamă ÎM „Regia ARA” pentru anul 2017

Anul 2017 a fost unul productiv, deși cu multe impedimente pentru Întreprinderea Municipală „Regia Autosalubritate, Reparații și Amenajare”. În ciuda tuturor insfuciențelor pe mai multe planuri, administrația întreprinderii conștientizează că prestează un serviciu absolut necesar și fără de care orașul nostru și-ar pierde din frumusețe, la propriu.

Întreprinderea Municipală „Regia Autosalubritate, Reparații și Amenajare” a avut în anul 2017 un număr de angajați de la 70 la 76 persoane.

Întreprinderea  este formată din 4 subdiviziuni cu angajați în număr de  75 persoane și 27 unități de transport:

Administrația

Sectorul Amenajarea orașului

Sectorul Salubrizarea orașului

Sectorul Reparația Drumurilor

Pe parcursul anului 2017, Sectorul Amenajarea orașului a efectuat lucrări în baza ofertei în sumă de 4 910 000 lei, conform actelor de îndeplinire a lucrărilor prezentate lunar, care au fost achitate integral.    Astfel, au fost efectuate lucrări de curățire și înlăturare a stratului de noroi și gunoi de lîngă și de pe bordure, curățire mecanică a străzilor, spălatul străzilor, afînarea solului, curățirea terenului de iarbă și buruieni, curățirea manuală a acostamentului, măturarea drumurilor, întreținerea urnelor, văruirea plantației și accesoriilor la drumuri, plantarea florilor, cosirea gazonului, formarea coroanei la arbori, curățirea canalelor de evacuare, șanțurilor, rigolelor de scurgere, curățirea zăpezii, transportarea și răspîndirea materialului antiderapant, transportarea încărcăturilor.

Pentru iluminatul stradal a fost planificată suma de 1 000 000 lei, dar s-a facturat suma de 694 903.91 lei, mentionam ca economia mijloacelor banesti  a fost posibila dat fiind faptul instalarii ceasurilor automate pornire-oprire a instalatilor de iluminat stradal.

Pentru deservirea retelelor electrice pe parcursul anului 2017 a fost  utilizata suma de 332 000 lei .

In anul 2017 Intreprindearea a intrat in posesia a 2 unitati de autospeciale  Kamaz  care sunt perfect adaptate pentru  lucrari de amenajarea orasului. Costul total a autospecialelor constituie 1 295 000 lei  dintre care suma de 1 000 000 lei Intreprindeara a contractato printr-un  imprumut bankar iar  295 000  lei a constituit suportul Primariei si Consiliului  municipiului Hincesti cărora le suntem foarte recunoscători.

O alta contributie majora a constituito autospeciala Man, care a afost transmisă  de catre Primaria Municipiului Hincesti cu titlu gratuit Întreprinderii Municipale pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Sectorul Salubrizarea orașului.

Sectorul Salubrizarea orașului are incheiate 4852 contracte cu persoane fizice și 345 contracte cu persoane juridice.

În oraș sunt amplasate 38 de platforme pentru colectarea deșeurilor:

– 113 containere cu volumul de 0.7 m3,

– 38 de containere cu  capacitatea de 1.1 m3, din metal zincat

– 11 containere cu capacitatea de 1.1 m3, din plastic.

Sunt 102 străzi deservite cu rute de evacuare a deșeurilor de la populație prin metoda „Sonerie”.

Pe parcursul anului 2017 populației i-au fost prestate servicii de salubrizare facturate în sumă de 1 546 795 lei, fiind achitată suma de   1 544 617 lei.

Restanțele de plată din partea populației la data de 01.01.2018 constituiau suma de  184 256 lei.

Persoanelor juridice le-au fost prestate servicii de salubrizare facturate în sumă de 951 023 lei, fiind achitată suma de 933 196 lei.

Restanțele de plată din partea agenților economici la data de 01.01.2018 constituiau suma de  76 344 lei.

În anul 2017 au fost încheiate 183 contracte cu persoane fizice  pentru servicii de salubrizare , tot odata au fost  depuse 252 cereri de stopare a calculului pentru evacuarea deșeurilor. Au fost incheeate 41 contracte cu persoane juridice cu privire la prestarea serviciilor de salubrizare.

Zilnic de pe teritoriul municipiului Hîncești sunt evacuate și se depozitează deșeuri menajere și vegetale în volum de circa 80-90 m3.

Cheltuielile anului 2017 sunt în sumă de 7 705 965 . lei:

Salariu 3 173 150 lei

Fondul Social  23% 729 824 lei

Asigurarea medicală 142 792lei

Amortizarea mijloacelor fixe- 942790.32 lei

Combustibil691 610 lei

Piese de schimb  – 289683.03 lei (piese auto + piese pentru coasă, indicatoare rutiere)

Servicii de transport– 208411,20 lei (Chirilă Ion+„Electrostrat”)

Materiale de construcție au fost procurate în sumă de –  249666.17 lei

Procurarea pietrișului – 215595.89 lei

Procurarea ustensilelor – 172031,06 lei (lopată din metal pentru dezăpezire + tocător, freza pentru zapada)

Întreținerea parcului auto 125892 lei (servicii de reparație auto+revizie tehnică+înregistrare transport auto+servicii testare auto+asigurare mijloace de transport+spălătorie auto+anvelope)

Mărfuri electrice – 67988,81 lei (mărfuri electrice + becuri)

Servicii Centrul de metrologie (verificarea contoarelor) – 1514.40 lei

Plata muncii deținutelor Penitenciarului nr. 7 Rusca-  12746.65 lei

Internet+ telefon – 16573,55 lei  (Moldtelecom + Moldcell)

Procurarea blanchetelor (facturi fiscale, foile de parcurs,tehnica securității)- 4782 lei

Comision bancar- 7661.93 lei

creditul +% – 443 136.00 lei ( 372070.00 credit + % 71066.00)

Arenda încăperilor – 106602,55 lei (Operator Regional Apa Canal + Primăria Hîncești)

 Energie electrică (parcul auto) – 1953.61 lei

Mărfuri de cancelarie-  23453,14 lei (rechizite+reîncărcarea cartușurilor)

Servicii Poșta Moldovei – 4784,69 lei (servicii+Post terminal)

Servicii calculatoare – 10120 lei (Liconet Grup+ deservire 1C)

Instruire 3110 lei (cusruri + seminare)

Abonarea (Curierul de Hîncești, Monitorul Oficial)- 1886 lei

Impozite – 33851 lei (amenajarea teritoriului+ rutier)

Procurarea materialului săditor 24355 lei (flori + puieți)

La Întreprinderea Municipală „Regia Autosalubritate, Reparații și Amenajare” în anul 2017 au fost înregistrare intrări în număr de:

  • 44 de scrisori  (Prescripţii, Cereri , Plîngeri, Cereri de defrişare a arborilor, Demersuri, Scrisori expediate de CSJ (cauza civilă Reva) )

  • Au fost înregistrate ieșiri 177 (Certificate, Confirmări, Răspunsuri către Inspectoratul de Poliție, Notificări de plată, Demersuri etc.)

Conform situatiei financiare  pentru anul  2017  IM Regia ARA a obtinut :

Situația financiară este expusă în următorul tabel:

Total venituri

7782935 lei

Total cheltuieli

7705965 lei

Profitul net

76970 lei

Datorii debitoare

–         260 600 lei, dintre care:

–         76 344 lei din partea agenților economici

–         184 256 lei din partea persoanelor fizice

Mențiune:

Datoria debitoare datează din anii 2014, 2015, 2016, 2017

   

Mulțumim persoanelor care ne susțin: Alexandru Gomaniuc,Alina Sevastian,Sergiu Brăguță,Nina Cotovanu,Vlada Țoncu,Marina Dubceac,Alexandru Botnari.Alina Ochișor,Familia Panfil. Doina,Crina Ciobanu,Alina Vivat,Rodjero Svetlana,Luminița Smoleanic,Ion,Doina,Ana Cichi,Marianna Cociu,Nicolae și Cristina Iusco,MY

 

Apreciază Munca Noastră !Susține echipa hn24 Fii Șeful Nostru !