Cod roșu instituit în 16 localități din Raionul Hîncești

This image has an empty alt attribute; its file name is farmacia-familiei-baner-articol.png

În  baza  analizei  situației  epidemiologice  prin  infecția  cu  virusul  SARS-CoV-2, Comisia  Raională  Extraordinară  de  Sănătate  Publică  constată  că  evoluția  procesului epidemic este nefavorabilă cu tendință de agravare. În ultimele săptămâni, pe teritoriul Raionului Hîncești se înregistrează o creștere a numărului de cazuri COVID-19. Pentru ultimele 14 zile incidența COVID-19 a constituit 115 cazuri la 100 000 de persoane. Pornind de la cele expuse, în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și în scopul organizării în siguranță a procesului educaţional pentru toate instituțiile de învățământ publice și private începând cu 1 septembrie al anului de studii 2021-2022, Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică HOTĂRĂŞTE:

 1. Se ia act de informația prezentată de către șefa direcției Centrului de Sănătate Publică Hîncești.
 2. Conform gradului de risc, pe teritoriul raionului se instituie cod roșu de alertă.
 3. Se instituie, conform gradului de risc, gradul de alertă „cod roșu” „cod portolcaliu” „cod galben”  în următoarele localități :
1Bozieni9444Roşu2028
2Sărăteni2383Roşu522
3Drăgușenii Noi5336Roşu1488
4Bujor8303Roşu2636
5Ciuciuleni12288Roşu4167
6Sărata Galbenă10228Roşu4377
7Buțeni6213Roşu2811
8Pervomaiscoe1177Roşu565
9Sofia2172Roşu1164
10Leuşeni3170Roşu1760
11Hîncești29157Roşu18506
12Nemțeni2150Roşu1336
13Şipoteni1130Roşu767
14Negrea2123Roşu1631
15Fundul Galbenei3117Roşu2559
16Drăgușeni1110Roşu910
17Mireşti192Portocaliu1085
18Cărpineni785Portocaliu8269
19Lăpușna483Portocaliu4794
20Logănești382Portocaliu3655
21Calmaţui179Portocaliu1270
22Cățăleni178Portocaliu1275
23Stolniceni175Portocaliu1336
24Mereșeni163Portocaliu1594
25Caracui148Galben 2074
26Boghiceni147Galben2145
27Mingir242Galben4779
28Anini00Verde155
29Bălceana00Verde1338
30Bobeica00Verde557
31Bratianovca00Verde347
32Cărpineanca00Verde338
33Cioara00Verde1885
34Cotul-Morii00Verde1358
35Crasnoarmeiscoe00Verde3864
36Dahnovici00Verde915
37Dancu00Verde1347
38Dubovca00Verde275
39Fîrlădeni00Verde691
40Horjești00Verde864
41Horodca00Verde243
42Ivanovca00Verde806
43Obileni00Verde1526
44Oneşti00Verde1417
45Pașcani00Verde1315
46Pereni00Verde1020
47Pogăneşti00Verde1100
48Rusca00Verde159
49Secăreni00Verde905
50Sărata-Mereşeni00Verde527
51Voinescu00Verde2159
TOTAL119115Roşu103 784
 1. În localitățile raionului, în dependență de gradul de alertă, se instituie măsuri de sănătate publică conform planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou ( Covid-19) versiunea 2 aprobat prin Hotărârea nr.30 din 11.09.2020 a Comisiei Naționale de Sănătate Publică.
 2. Deoarece colectivitățile în sistemul de învățământ sunt formate în mare parte din copii, grup care nu este protejat prin imunizare împotriva COVID-19, pentru a preveni transmiterea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în spațiul școlar, se recomandă atingerea acoperirii vaccinale de cel puțin 95% din persoanele adulte în fiecare instituție de învățământ până la 1 octombrie 2021.
 3. Pentru a asigura protecția sănătății copiilor și a tinerilor încadrați în procesul educațional,  statul  va  încuraja  și  va  promova  în  continuare  vaccinarea  împotriva COVID-19 a personalului didactic, nedidactic și auxiliar.
 4. Până la atingerea nivelului recomandat de vaccinare de 95%, personalul didactic, nedidactic și auxiliar nevaccinat va efectua din cont propriu și va prezenta, o dată la 14 zile, rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV-2 sau test PCR la COVID-19).
 5. Nu se supun testării indicate în pct.6 persoanele care prezintă:
  1. certificat de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (cu orice tip de vaccin autorizat);
  1. Concluzie medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a  anticorpilor  anti-COVID-19.  Actul  confirmativ   de  prezență  a  anticorpilor  anti- COVID-19 este valabil pe durata a 90 de zile de la data efectuării investigației.
  1. Managerii instituțiilor preuniversitare, preșcolare, extrașcolare, învățămînt profesional tehnic vor prezenta listele nominale ale angajaților cu anexarea cerificatelor de imunizare contra COVID-19 și/sau rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 în adresa CSP Hîncești și DRÎ.
  1. Managerii instituțiilor din sistemul educațional vor restricționa accesul în instituții a persoanelor care nu vor prezenta certificatele de imunizare sau rezultatul unui test diagnostic negativ la Covid-19.
 6. Agenții economici, conducătorii instituțiilor vor continua promovarea imunizării anti-Covid în rîndul angajaților.
 7. Inspectoratul de poliție va intensifica monitorizarea și controlul respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiei COVID-19.
 8. Hotărârea CRESP este executorie pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
 9. Reprezentanții mass-media vor informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri și necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
 10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și juridice.
 11. Prezenta hotărâre intra în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Consiliului Raional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Drepturi Rezervate HN24

error: Contentul este Protejat !!