IP Hâncești atenționează ! Predați binevol armele și munițiile deținute ilegal

 

 

Inspectoratul General al Poliție, Inspectoratul de Poliţie Hînceşti, lansează un apel către toţi cetăţenii să conştientizeze necesitatea predării benevole la poliţie a armelor şi muniţiilor deţinute ilegal.
Cei care nu predau armele deţinute ilegal, riscă răspundere contravenţională în cazul păstrării armelor pneumatice, cu gaze şi cu ţeava lisă, precum şi răspundere penală în cazul păstrării armelor de foc cu ţeava ghintuită.
Persoana care predă de bună voie arma de foc şi muniţiile, pe care le-a păstrat ilegal este eliberată de răspundere penală sau contravenţională.

Riscurile deţinerii ilegale a armelor

Persoanele care deţin arme ilegal sunt supuşi unui risc major din motiv că armele nu sunt supuse verificării tehnice periodice şi astfel, prezintă un pericol real în momentul efectuării împuşcăturilor.
Avînd în posesie o armă ilegală, aceasta este păstrată de obicei necorespunzător, respectiv poate fi găsită de către membrii familiei, copii care pot să comită o faptă cu final tragic.
Există un risc sporit prin faptul că arma poate fi înstrăinată unui criminal sau unei persoane care are intenţii criminale.
Avînd o armă ilegală, posesorul acesteia nu este instruit în mod corespunzător și persistă un risc sporit de provocare a leziunilor corporale în timpul folosirii sau aplicării, atât pentru sine cât şi pentru cei din jur.

R E G U L I

Nu se permite portul, folosirea și aplicarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze sub presiune (pneumatice) în alte locuri decât în tiruri pentru practicarea sportului;
Nu se permite efectuarea pazei bunurilor și valorilor cu folosirea armelor lungi cu țeavă lisă.
Nu se permite portul armelor în locuri aglomerate, cum ar fi: stadioane, instituţii de învăţămînt, instituţii ale autorităţilor publice centrale, instanţe judecătoreşti, locaşuri sfinte, săli de spectacol şi adunări publice;
Nu se permite portul armelor în stare de ebrietate;
Nu se permite înstrăinarea sau transmiterea armei şi a muniţiilor supuse autorizării către o persoană care nu este autorizată în modul stabilit.

A T E N Ț I E

Persoanele fizice şi juridice care deţin arme au obligaţia ca până la 25 octombrie 2018 să se prezinte la Poliție pentru conformare cu cerințele legale și obținerea actelor permisive corespunzătoare.
Persoanele care nu s-au conformat prevederilor legii pînă la expirarea termenului stabilit pierd dreptul de deținere, port și de folosire a armelor și a munițiilor.
Articolul 72, alin. (5) Permisele de armă eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi sînt valabile pînă la expirarea termenului lor de valabilitate, dar nu mai tîrziu de 25 octombrie 2018.

Poliția vă îndeamnă

La conştientizarea necesității predării benevole a armelor şi muniţiilor deţinute ilegal, pentru evitarea unor eventuale incidente sau infracțiuni în care puteți suferi dumneavoastră sau cei din jur.
Conștiința și responsabilitatea dumneavoastră este direct proporțională cu reducerea riscurilor legate de arme.
Doar împreună v-om reuși să sporim gradul de cultură la folosirea armelor.

 

 

Mulțumim persoanelor care ne susțin: Alexandru Gomaniuc,Alina Sevastian,Sergiu Brăguță,Nina Cotovanu,Vlada Țoncu,Marina Dubceac,Alexandru Botnari.Alina Ochișor,Familia Panfil. Doina,Crina Ciobanu,Alina Vivat,Rodjero Svetlana,Luminița Smoleanic,Ion,Doina,Ana Cichi,Marianna Cociu,Nicolae și Cristina Iusco,MY KL,Cristina Vidrascu.

Drepturi Rezervate HN24

error: Contentul este Protejat !!