Știri din Hîncești

Recomandări pentru prevenirea incendiilor în sezonul rece a anului

Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viaţa şi activitatea comunităţii
locale, care presupune şi necesitatea asigurării unor măsuri de reducere şi minimalizare a
riscului de intoxicații cu produse ale arderii și incendii. În perioada sezonului rece, creşte
pericolul producerii cazurilor de intoxicație cu produse ale arderii și incendiilor din cauza
instalațiilor de încălzire utilizate. Pentru înlăturarea pericolului de intoxicație cu produse ale
arderii și incendiu care apare din cauza exploatării în condiţii necorespunzătoare a sobelor
sau a altor mijloace de încălzire, atenționăm privind respectarea următoarelor măsuri
specifice:
 Organizați testarea și verificarea de către o persoană specializată a sobelor și
echipamentele termogeneratoare ce funcționează pe bază de combustibil gazos;
 Verificați, curățați şi reparați coşurile de fum în caz de necesitate, premergător
sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie;
 Verificați cu atenţie sobele şi coşurile de evacuare a fumului, urmărind ca acestea
să nu prezinte fisuri care să permită pătrunderea scânteilor cu incendierea ulterioară a
materialelor combustibile din apropiere;
 Nu utilizați sobele fără uşiţe la focare sau cenuşare precum şi nu utilizați lemne mai
lungi decât vatra sobei;
 Mențineți uşiţele focarului şi cenuşarului închise în timpul funcţionării sobelor care
utilizează combustibil solid;
 Nu depozitați material combustibil peste consumul curent în încăperile în care sunt
amplasate sobe;
 Nu lăsați copiii nesupravegheaţi sau cu uşa încuiată în încăperi unde funcţionează
mijloace de încălzit;
 Nu utilizați cahla pentru a opri trecerea căldurii din sobă în coşul de fum;
 Nu aprindeți focul în sobe prin turnare ori stropire cu lichide combustibile;
 Nu uscați hainele sau alte materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere
a acestora;
 Asigurați ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate echipamente
termogeneratoare ce funcționează pe bază de combustibil gazos, alimentate cu gaze naturale;
 Nu blocați canalul de ventilare şi/sau a coşului de fum.
 Instalaţi detector de fum şi/sau detector de gaze.

sursa Prevenție Hîncești

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrighted Image

error: Contentul este Protejat !!